ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater bank) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

ช่องทางสาธารณะ / ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

756 views
0 Likes
0 0
การบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater bank) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

การบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater bank) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

มุมมอง

  • 756 Total Views
  • 756 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+