ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

                ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เพราะที่เปลือกโลกชั้นบนนี้มีความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล คือ ฤดูฝนดินอิ่มน้ำคล้ายกระดาษซับน้ำ ฤดูแล้งแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ “การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด” คือการเติมน้ำลงใต้ดินในระดับบนสุดของน้ำใต้ดินที่เปลือกโลกชั้นผิวดิน (water table) ซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศแทรกในชั้นหิน (zone of aeration) เมื่อเติมน้ำฝนลงที่ zone of aeration สามารถเติมได้ จึงสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ทันที่เพียงชั่วข้ามคืน ไม่รอการระบาย การทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เป็นเพียงบ่อเล็ก ๆ ที่เติมน้ำลงไปใต้ดินได้เรื่อย ๆ ทุกครั้งที่ฝนตกน้ำก็จะซึมลงใต้ดินได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 1 for three columns