ติดต่อเรา / ร้องเรียน ร้องทุกข์

“เก่าขามดินแดนวัฒนธรรม  ลือล้ำพระสังกัจจาย มากมายทรัพย์ธรณี  เขียวขจีพืชเศรษฐกิจ  แหล่งผลิตเพราะเห็ดฟาง  ไม้ยางนาป่าชุมชน ฝ่ายน้ำล้นห้วยฝั่งแดง”

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
หมู่บ้าน บ้านสุขวัฒนา
เลขที่ 309 หมู่ที่ 2
อุบลราชธานี 34260
0 4521 0505
admin@kaokham.go.th
Google Maps